Letter-9

Thema’s, leerdoelen en leerlijnen
Het werken vanuit leerlijnen en leerdoelen kunnen de hoge orde vaardigheden bij rijbewijsleerlingen versterken. Het hangt echter van de omstandigheden af of deze versterking daadwerkelijk plaatsvindt.

Belangrijke voorwaarden voor hoge orde vaardigheden hebben te maken met doelstellingen, toetsing en feedback, instructiestrategie, en professionalisering met Dutla rijonderwijs leerkrachten.

Dutla werkt met een lijst met verschillende kerndoelen. Die lijst omvat een globale beschrijving van de leerstof van de leergebieden rijlevel.nl, rijleskunde.nl, rijtaak.nl, rijtaakondersteuning.nl, verkeerstaak.nl en rijbewijsleerling.nl
De kerndoelen geven aan wat rijbewijsleerlingen aan het eind van de rijopleidingsperiode moeten kennen en kunnen. Naast kerndoelen zijn er tussendoelen. Deze geven Dutla excellent rijscholen en Dutla rijonderwijs leerkrachten meer houvast en maken duidelijk hoe de leerstofinhoud over het aantal maanden verdeeld kan worden. Hiermee ontstaat een leerlijn: een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Ook lesmethodes gaan uit van zo’n leerlijn.
Dutla excellent rijscholen en Dutla rijonderwijs leerkrachten gaan op verschillende manieren te werk in hun streven dat rijbewijsleerlingen de kerndoelen behalen. Grof gezegd kan de Dutla rijonderwijs leerkracht hierbij de activiteiten en opdrachten uit de lesmethode volgen, of werken vanuit een (meer of minder specifieke of lesmethode gebon

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Een licentie is nodig om de website verder te raadplegen.
Voor meer informatie mail naar: licentie@dutchlapetus.com